Aivoliitto - aivojen ja puheen asialla

Aivoliitto on järjestö kaikille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme kohderyhmiämme elämään hyvää arkea. Teemme aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.

Aivoliiton päämääränä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä, tästä tietoa löytyy aivoterveys-sivustolta. Päämääränä on myös vaikuttaa siihen, että kehityksellinen kielihäiriö tunnistetaan mahdollisimman varhain. Tarkoituksena on vähentää AVH:n ja kehityksellisen kielihäiriön aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta.

Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminnan tukeminen ja palvelut. Palveluja on mm. vertaistukihenkilöiden välitys ja kokemustoimijoiden rekrytointi. Liitto on puhevammaisten asioissa asiantuntijajärjestö ja ylläpitää mm. kansalais- ja työväenopistoissa toimivaa Juttu-tupa-verkostoa. Liitto tarjoaa myös sopeutumisvalmennuskursseja ja jäsenyhdistyksille koulutusta.

Aivoliiton palvelut oy on liiton omistama yhtiö, joka tarjoaa koulutusta, terapioita, puhevammaisten tulkkipalveluja sekä tuotepaketteja sekä nuorten itsenäistymistä tukevia asumispalveluita Nuortentaloissa Turussa ja Kuopiossa sekä avopalveluja, kuten tuettua asumista ja neuropsykiatrista valmennusta.

Liitto julkaisee Aivoterveys- ja Verraton-lehtiä sekä monipuolista viestintämateriaalia.

Aivoliiton toiminta on valtakunnallista ja liiton keskustoimisto sijaitseeTurussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, jossa on monipuoliset tilat mm. koulutukseen, kokouksiin sekä liikuntaan.

Aivoliiton jäsenyhdistykset tekevät tärkeää työtä mahdollistamalla vertaistuen sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää/ Tutustu Aivoliiton toimintaan www.aivoliitto.fi

Pohjois-Suomen järjestösuunnittelija, 
vertaistoiminnan valtakunnallinen koordinointi          

Risto Lappalainen
p. 040 5437 290                                     
risto.lappalainen (at) aivoliitto.fi     
Osoite: PL 93, 87101 Kajaani