Ajankohtaista

Etsitään tutkimuskyselyyn v. 2014-2016 aivoverenkiertohäiriön sairastaneita henkilöitä

 

Tutkimuksen nimi: Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kokemuksia alkuvaiheen kuntoutuksesta ja kuntoutumiseen vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kokemuksia kuntoutuspalveluiden järjestymisestä ja toteutumisesta alkuvaiheen kuntoutuksessa ja heidän kokemuksiaan alkuvaiheen kuntoutumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa sanalla alkuvaihe tarkoitetaan sairastumisen jälkeistä kuutta kuukautta. Jatkossa tutkimustuloksia voidaan hyödyntää aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuspalveluiden kehittämisessä.
Tutkimuksen tekemiseen on saatu lupa Aivoliitto ry:ltä.

Kyselyssä aihealueita ovat sairastumisen jälkeinen aika ja kuntoutuksen aloitus, kotiutumisen jälkeinen kuntoutus ja kuntoutuspalveluiden sisältö ja yhteistyö kuntoutuksen ammattihenkilöiden kanssa. Lopuksi teiltä kysytään kuntoutuspalveluihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kyselyn vastaukset hävitetään, kun siitä tehtävä raportti on valmistunut. Kyselylomakkeeseen voitte vastata teille sopivana aikana 30.4.2018 asti.

Jos teillä heräsi kysymyksiä tutkimukseen tai siihen osallistumiseen liittyen, voitte olla puhelimitse yhteydessä arkipäivisin ja viikonloppuisin klo 16.00-18.00 välisenä aikana tai ottaa muina aikoina yhteyttä sähköpostin kautta.
 
Tätä tietoa ei voi saada keneltäkään muilta kuin teiltä ja olen kiitollinen kaikista saapuneista vastauksista!
  
Raakel Karppinen
o6kara00@students.oamk.fi
040 704 2327

Aloita kyselyyn vastaaminen tästä:

https://www.webropolsurveys.com/S/C3425A32A894B1F2.par

Myös Aivoliiton sivujen kautta voi käydä vastaamassa kyselyyn tästä linkistä https://www.aivoliitto.fi/aivoliitto_ry