Apuvälineet Kainuu perusterveyden huolto

Apuvälineet terveysasemilla

Apu­vä­li­nei­tä lai­na­taan yk­si­löl­li­sen ar­vion pe­rus­teel­la. Liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä ovat esim. kä­ve­ly­kep­pi, kä­ve­ly­te­li­ne ja pyö­rä­tuo­li se­kä päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa tar­vit­ta­vat apu­vä­li­neet, ku­ten wc-is­tui­men ko­ro­tus, nou­su­tu­ki ja su­kan­ve­to­lai­te.

Kainuu yhteystiedot: https://sote.kainuu.fi/apuvalineet-terveysasemilla