Hakuohjeet ja yhteystiedot

Palvelun hakeminen ja yhteystiedot

Pal­ve­lu­ja hae­taan täyt­tä­mäl­lä ha­ke­mus­lo­ma­ke ja toi­mit­ta­mal­la se paik­ka­kun­nan so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­le tai -oh­jaa­jal­le. Ha­ke­mus­lo­mak­kei­siin pää­set klik­kaa­mal­la link­kiä. Pal­ve­lu­jen saa­mi­sek­si voi myös hen­ki­lö it­se, hä­nen lä­hei­sen­sä, muu hen­ki­lö tai vi­ra­no­mai­nen ot­taa yh­teyt­tä vam­mais­pal­ve­lu­jen ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen paik­ka­kun­nan so­siaa­li­työn­te­ki­jään tai -oh­jaa­jaan. 

Yheystiedot:

Hyrynsalmihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-hyrynsalmi

Kajaanihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-kajaani

Kuhmohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-kuhmo

Paltamohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-paltamo

Ristijärvihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-ristijarvi

Sotkamohttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-sotkamo

Suomussalmihttps://sote.kainuu.fi/toimipisteet/vammaispalveluiden-yhteystiedot-suomussalmi