Aivoverenkiertohäiriö sanastoa

Afasia Aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan ja viestinnän häiriö.

Agnosia Aivotoiminnan häiriöstä johtuva havaitsemisen häiriö. Vaikeus tunnistaa eri aistinelimistä tulevia tietoja vaikka aistinelin toimisi moitteettomasti.

Apraksia Aivovauriosta johtuva liikkeiden ja liikesarjojen tahdonalaisen suorittamisen vaikeus.

Dysartria Puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheeseen vaikuttavien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.

Dysfagia Nielemishäiriö.

Hemiplegia Toispuolihalvaus, eli vasemman tai oikean puolen raajojen toiminnan heikkeniminen tai puuttuminen.

Homonyymi hemianopia Kummankin silmän saman puoleinen näkökenttäpuutos.

ICH Aivojen sisäinen verenvuoto.

Kognitiiviset häiriöt Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Neglect Huomioimishäiriö, toispuoleinen havaintokentän huomiotta jättäminen, jota ei voida kokonaan selittää aistijärjestelmien puutoksesta tai liikehäiriöstä johtuvana.

Spastisuus Jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.

Trombi Veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.