Sosiaaliturva ja aivoverenkiertohäiriö

Ennen sairaalasta kotiutumista on hyvä tavata sosiaalityöntekijä. Hän selvittää sinulle ne palvelut, joita voit tarvita vamman tai sairauden aiheuttaman toimintakyvyn puutoksen vuoksi.

Vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus

 • Asunnon muutostöihin ja asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin
 • Vaikeasti puhevammaisen tulkkauspalveluihin
 • Henkilökohtaiseen apuun
 • Kuljetuspalveluihin
 • Päivätoimintaan
 • Palveluasumiseen

Vammaispalvelulaissa vaikeavammaisuus määritellään aina erikseen suhteessa siihen palveluun, jota haetaan.

Kunnan määrärahasidonnaisia tukitoimia ovat mm.

 • Kuntoutusohjaus
 • Sopeutumisvalmennus
 • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 •  Ylimääräiset erityisravintokustannukset
 • Ylimääräiset vaatetuskustannukset

Kunnan ja Kelan palveluista, apuvälineistä sekä muista sosiaaliturva-asioista saat lisätietoa Aivoliiton aluetoimistoilta ja liiton sosiaaliturvaoppaasta.