Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelalta

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu Kelalta

Palvelu afaatikoille, joilla on ongelmia puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä, luetun tekstin ymmärtämisessä tai kirjoittamisessa, 180 h/vuodessa.

Puheterapeutin lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lisätietoja  Kelasta p.020 634 5520 tai www.kela.fi/vatu