Varhaiskuntoutus

VARHAISVAIHEEN KUNTOUTUS

Tämä vaihe alkaa heti akuuttihoidon jälkeen, kun sairastuneen tila on vakiintunut. Varhaisvaiheen kuntoutuksen kesto on yksilöllinen. Se riippuu aivovaurion laajuudesta ja niistä toimintakyvyn ongelmista, mitä vaurio on aiheuttanut. Varhaisvaiheessa fyysinen kuntoutuminen on nopeinta. Sen kesto on yleensä n. 3–6 kuukautta.

Sairastuneen motivoiminen ja kannustaminen on tässä alku vaiheessa erittäin tärkeää. Omaisten ja ystävien tuki on tässä vaiheessa erittäin tärkeää. Tätä vaihetta kuvaa varsinkin alussa nopea mielialan ja vireystilan vaihtelu, jota on joskus vaikea ymmärtää. Myöskin masennus voi iskeä ja on vakava este kuntoutumiselle. Omaisten omaan jaksamiseen tulee kiinnittää myös huomiota.

Kuntoutussuunnitelma tehdään heti alussa ja sitä tarkennetaan kuntoutuksen aikana. On tärkeää, että omaiset ja kuntoutuja ovat kuntoutussuunnitelmassa aktiivisesti mukana.

VARHAISVAIHEEN KUNTOUTUS JA HENKINEN JAKSAMINEN

Tässä alkaa myös sairastumisen reaktiovaihe. Sille tyypillistä on, että ihminen alkaa kohdata sen mitä hänelle on tapahtunut. Tunteet heräävät ja elämä on tunteiden vuoristorataa. Katkeruus, itsesyytökset, ahdistus ja pelot kuuluvat asiaan. Unihäiriöitä voi esiintyä ja myös muita ns. somaattisia vaivoja kuten pahoinvointia. Tapahtuma on koko ajan mielessä. On tärkeää purkaa itseään ja puhua.

Tämä pätee niin omaiseen kuin sairastuneeseen. Puhevamman saaneelle on tärkeä luoda kokemus, että voi ilmaista itseään ja halujaan muillakin keinoin kuin puhumalla. Myös läheisillä on tärkeä merkitys kuntoutumisessa.

Vertaistukihenkilön tapaaminen voi tuoda uutta toivoa ja näkökulmaa omaan kuntoutumiseen. Vertaistukihenkilö on myös itse sairastunut ja kuntoutunut. Hän voi omalla tuellaan auttaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään. Kysy vertaistukihenkilöä kuntoutusosastolta tai Aivoliitosta.