Kuva Aivoviikon tapahtuma 12.3.2020

 

Kainuun Aivoyhdistys ry toimii aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden ja afaattisten henkilöiden, heidän omaistensa ja läheistensä tukena Kainuussa 9 kunnan alueella Hyrynsalmella, Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Sotkamossa, Suomussalmella ja osassa Vaalaa sekä myös Utajärvellä.

Yhdistys tuottaa vertaisryhmä ja yksilöllisiä vertaistuki palveluita alueellaan. Näitä ovat kerhot, liikuntaryhmät, harrasteryhmät, erilaiset tapahtumat, loma- ja kurssitoiminta, retket sekä vertaistukitoiminta yhteistyössä virallisen ja yksityisen kuntoutuspalveluiden kanssa.

 

KAINUUN AIVOYHDISTYS ON AIVOLIITON JÄSENYHDISTYS

Kainuun Aivoyhdistys on valtakunnallisen Aivoliiton jäsenyhdistys. Yhteistyössä Aivoliiton kanssa tuotetaan jäsenistölle jäsenlehti Aivoterveyttä ja paljon mm. ohjausmateriaalia kuntoutujille ja omaisille. Aivoliiton aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa. Lisätietoja Aivoliiton toiminnasta saat osoitteesta

www.aivoliitto.fi

https://www.aivoliitto.fi/tule-mukaan/liityjaseneksi/jasenkirjeet/