Vertaistukitoiminta

Vertainen on ihminen, jolla on samankaltainen kokemus kuin vertaistuettavalla.

Vertaistuki voi toteutua kahden henkilön välillä, ryhmässä tai verkostoissa. Vertaisryhmät voivat poiketa toisistaan tavoitteidensa, tapojensa, toimintansa sekä sen keston ja ryhmän jäsenten suhteen. Vertaisryhmätoiminnalle on ominaista vapaaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Ryhmän jäsenet toimivat samanaikaisesti sekä tuen antajina että sen saajina.

Vertaistukihenkilöllä on aina taustalla omakohtainen kokemus, jonka voi jakaa vertaistuettavan kanssa. Vertaistukihenkilön oman tilanteen tulee olla sellainen, että hän voi toimia tukena vertaiselleen mm. siten, että hän on käsitellyt kokemustaan pidemmälle kuin vertaistuettava.

Yhdistyksen tukihenkilöt vierailevat säännölliseseti Kajaanin uudessa sairaalassa vaativan kuntoutuksen osastolla 6C missä keskitetysti kainuulaiset AVH sairastuneet kuntoutetaan. 

Vierailut tapahtuvat joka kuukauden ensimmäinen torstai kello 14:30 alkaen. Tule paikalle kuuntelemaan miten kuntoutuminen tapahtuu. Yhdistyksen vertaistukihenkilövastaavia yhdistyksessä ovat Helena Tervonen p. 044 327 4607, Rauni Heiskanen sähköposti: heiskanenrauni@gamil.com.  

Tietoa saa myös Aivoliiton vertaistoiminnasta 

Risto Lappalaisen haastattelu 4.10.2018 Yle Radio Rovaniemi ennen Pohjois-Suomen AVH-aluetapaamista Rovaniemellä.

Aihe: Vertaistuki auttaa aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvaa

Kun linkki avautuu niin paina painiketta - Jatka kuuntelua-

linkki: https://areena.yle.fi/1-50009093