Aivoverenkiertohäiriö mitä se on?

Mitä aivoverenkiertohäiriö on ja mitä se aiheuttaa?

Näihin kysymyksiin haluamme antaa vastauksen näillä sivuilla.

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH on aivojen toimintahäiriö, joka johtuu aivokudoksen vaurioitumisesta. Aivoverenkiertohäiriö syntyy aivoverisuonen tukoksesta eli aivoinfarktista tai aivoverisuonen repeämän aihauttamasta verenvuodosta. Aivojen toimintahäiriöitä voivat aiheuttaa myös aivovamma, -kasvain tai -tulehdus.

Aivot säätelevät ihmisen toimintaa. Siksi aivoverenkiertohäiriön aiheuttama kudosvaurio vaikuttaa monin tavoin sairastuneen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Seuraukset ovat aina yksilölliset ja ne riippuvat vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta. Aivoverenkiertohäiriö voi tuottaa pysyviä tai ohimeneviä kehon halvausoireita, häiriöitä kielellisissä toiminnoissa sekä muussa henkisessä suoriutumisessa.

Aivoverenkiertohäiriöiden esiintyvyydeksi on Suomessa v. 2009 arvioitu 82 000. Aivoinfarktin saa vuosittain noin 14 600 suomalaista. Noin puolella heistä on neurologisia vaurioita, jotka haittaavat päivittäistä toimintakykyä. Joka kolmas toipuu täysin oireettomaksi, kolme neljästä omatoimiseksi ja 15 % jää pysyvään laitoshoitoon. Pitkäkestoista kuntoutushoitoa tarvitsee noin 40 % AVH:n sairastaneista

Aivoverenkiertohäiriö johtuu joko aivoverenvuodosta tai aivoverisuonitukoksesta (aivoinfarktista).

Aivoverenvuodossa verisuoni ratkeaa ja veri vuotaa aivojen sisälle (ICH) tai aivojen pinnalla kahden kalvon väliin (SAV).

Aivoinfarktissa verisuoni tukkeutuu ja estää verenkierron aivoissa ja aiheuttaa vaurion aivokudokseen.


MITÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ AIHEUTTAA?

Aivot ohjaavat toimintaamme joka sekunti. Aivojen eri alueet ovat erikoistuneet ohjaamaan juuri tiettyä toimintaa kuten puhetta, liikkeitä, tuntemista, muistamista jne..

Tästä johtuen aivoverenkiertohäiriön aiheuttama vaurio ja siitä koituva toiminnallinen haitta ovat yksilöllistä. Ei ole kahta samanlaista ihmistä eikä myöskään aivoverenkiertohäiriötä.

Se mihin kohtaa aivoja veri on vuotanut tai tukos on tullut, näkyy sen toiminnan vajavuutena tai puutteena, jota vaurioitunut aivoalue on ohjannut. Lisäksi vaurion laajuus eli miten suuri vuoto tai tukosalue on, vaikuttaa oireisiin.

Vaurio voi siis aiheuttaa samanaikaisesti useita toimintapuutoksia sairastuneelle esim. puhe- ja liikkumisongelmia.

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖSTÄ KUNTOTUMINEN ON PROSESSI, JOSSA ON MONIA ERI VAIHEITA

Kun aivovaurio on laaja, tarvitaan toiminnallista kuntoutusta. Kuntoutusta voidaan kuvata poluksi tai prosessiksi, jossa on eri vaiheita. Sitä pitkin sairastunut eli kuntoutuja läheisineen lähtee kulkemaan.

Kauanko kuntoutus kestää ja milloin voi palata kotiin tai töihin?

Kuntoutumisen kesto ja kotiin pääsy on jokaisella sairastuneella yksilöllinen. Joku pääsee kotiin nopeasti, toisilla se voi kestää jopa kuukausia. Töihin paluuarvio täytyy tehdä jokaisen sairastuneen kohdalla yksilöllisesti.

Sairaus on suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa. Pieni prosentti sairastuneista jää pysyvästi laitoshoitoon.


 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.