Yhdistys 30-vuotta, juhla Joutenlammella Kajaanissa 21.10.2017