Kuntoutuminen

KUNTOUTUMISEN POLKUUN KUULUU NELJÄ ERI VAIHETTA

1. Akuuttihoito

2. Varhaiskuntoutus

3. Myöhäisvaiheen kuntoutus

4. Arki ja arjen haasteet